AdresseTilgjengeligForAlle_20200501

Kartverket Gyldig 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.