Trålspor

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210115

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Antall trålspor observert pr. 100 meter på videostasjoner fra Mareano-toktene.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Tralspor/20210115

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B9DFD369_1486_48a5_A57F_B57E1C612B20

Viser treff 1 - 1 av 1

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based