Fartsforskrifter for sjø og vassdrag

Kystverket Utkast 20160805

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Fartsforskrifter for sjø og vassdrag. Kommunene vedtar lokale fartsforskrifter for områder i sjø, elv og innsjø. Datasettet viser hvor det er fartsbegrensninger og lovlige fartsgrenser.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FartsforskrifterSjoVassdrag/20160805

Viser treff 1 - 2 av 2

GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


OmrådeMedFartsbegrensning objekttype

områder i sjø, elv og innsjø hvor det er fartsbegrensninger.