Marine sedimentasjonsmiljø

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MarineSedimentasjonsmiljo/1.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AD643090_87FF_47e8_90B8_C967E22914F7

Viser treff 1 - 5 av 5

GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen


Sedimentasjonsmiljø kodeliste

dominerende prosesser som påvirker havbunnen


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


TemaKvalitet kodeliste

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition - - the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based