Sedimentasjonsmiljø SEDMILJO

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

dominerende prosesser som påvirker havbunnen
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Avsetning fra suspensjon, hovedsaklig slam Rolige hydrologiske forhold nær havbunnen. Finkornige sedimenter (leire, silt) avsettes fra suspensjon 1
Avsetning fra suspensjon, hovedsaklig slam. Lokal erosjon av finkornete sedimenter Rolige hydrologiske forhold nær havbunnen, dominert av slam og fin sand. Lokal erosjon av finkornige sedimenter pga. svake bunnstrømmer. 2
Avsetning fra bunnstrømmer, hovedsaklig sand Middels sterke bunnstrømmer som bærer med seg finkornige sedimenter og lar sandfraksjonen akkumulere på bunnen. 3
Erosjon, lokal avsetning av silt og fin sand i forsenkninger Middels sterke bunnstrømmer som tar med finkornige sedimenter fra havbunnen. Silt- og sandpartikler kan stedvis falle på bunnen i forsenkninger, der det er roligere strømforhold. 4
Erosjon Erosjon pga. sterke bunnstrømmer. Finere sedimentpartikler (silt, sand) vaskes bort. 5
Utvaskingslag Etter en lang periode med sterke bunnstrømmer og erosjon er finkornige sedimenter blitt vasket bort og havbunnen er dekket med grove restsedimenter (grus, steiner), som hindrer videre erosjon. 6
Ingen/sakte avsetning Svake bunnstrømmer, ingen eller lite tilføring av sedimenter fra tilgrensende områder. 7
Verdi Navn Beskrivelse
1 Avsetning fra suspensjon, hovedsaklig slam Rolige hydrologiske forhold nær havbunnen. Finkornige sedimenter (leire, silt) avsettes fra suspensjon
2 Avsetning fra suspensjon, hovedsaklig slam. Lokal erosjon av finkornete sedimenter Rolige hydrologiske forhold nær havbunnen, dominert av slam og fin sand. Lokal erosjon av finkornige sedimenter pga. svake bunnstrømmer.
3 Avsetning fra bunnstrømmer, hovedsaklig sand Middels sterke bunnstrømmer som bærer med seg finkornige sedimenter og lar sandfraksjonen akkumulere på bunnen.
4 Erosjon, lokal avsetning av silt og fin sand i forsenkninger Middels sterke bunnstrømmer som tar med finkornige sedimenter fra havbunnen. Silt- og sandpartikler kan stedvis falle på bunnen i forsenkninger, der det er roligere strømforhold.
5 Erosjon Erosjon pga. sterke bunnstrømmer. Finere sedimentpartikler (silt, sand) vaskes bort.
6 Utvaskingslag Etter en lang periode med sterke bunnstrømmer og erosjon er finkornige sedimenter blitt vasket bort og havbunnen er dekket med grove restsedimenter (grus, steiner), som hindrer videre erosjon.
7 Ingen/sakte avsetning Svake bunnstrømmer, ingen eller lite tilføring av sedimenter fra tilgrensende områder.
Name Description Code value
Avsetning fra suspensjon, hovedsaklig slam
Avsetning fra suspensjon, hovedsaklig slam. Lokal erosjon av finkornete sedimenter
Avsetning fra bunnstrømmer, hovedsaklig sand
Erosjon, lokal avsetning av silt og fin sand i forsenkninger
Erosjon
Utvaskingslag
Ingen/sakte avsetning

Vis Sedimentasjonsmiljø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1