Gravbarhet

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Gravbarhet er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gravbarhet/1.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A2CE45FE_C61C_478d_B0A9_6369F3F535E6

Viser treff 1 - 6 av 6

LosmasseGrense objekttype

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)


Dataavgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


FellesegenskaperLosmasse objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


GravbarhetFlate objekttype

areal som beskriver hvor lett eller vanskelig det er å grave i bunnsedimenter. Gravbarhet er en avledet egenskap fra sedKornstorrelse.


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object


GenerelleEgenskaperGravbarhetFlate objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.