Mareano bunnprøvestasjoner

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bunnprøvestasjoner tatt på Mareano-tokt pr. år.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoBunnprovestasjoner/20210501

Viser treff 1 - 1 av 1

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based