Kodelister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utkast 5.0_rev20211007

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 1 av 1

Kodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Kodelister\Kodelister

Utkast

1.0