Adresse-4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser

Viser treff 1 - 1 av 1

kommunalTilleggsdelAdresse pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\kommunalTilleggsdelAdresse

Gyldig

1.0