Uran aktsomhet

Norges geologiske undersøkelse Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse: Datamodell for Uran aktsomhet. Nasjonalt aktsomhetskart for uran viser områder i Norge som kjennetegnes av tilstedeværelsen av uranrike bergarter og/eller løsmasser. Kartet er basert på eksisterende geodatabaser, som inkluderer flybårne radiometriske målinger, geokjemi fra steinprøver og berggrunnsgeologi. Dette gir en omfattende oversikt over fordelingen av uran på nasjonal skala. Dataene inneholder en klassifisering fra meget høyt til lavt urannivå.

Viser treff 1 - 6 av 6

FellesegenskaperUranAktsomhet objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
UranAktsomhet kodeliste

Urannivå i grunnen


UranAktsomhetFlate objekttype

Urannivå i grunnen, som kan tolkes som en indikator for potensialet for geogen radondannelse. Det bidrar til å identifisere områder med høyere risiko for radon på grunn av tilstedeværelsen av geogene miljøer preget av uranrike grunnforhold.


UranAktsomhetMetode kodeliste

metode for angivelse av uran aktsomhet