UranAktsomhet URANAKTSOMHET

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Utkast

Urannivå i grunnen
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Lavt urannivå områder med målt lavt gjennomsnittlig urannivå lavtUranniva
Lavt urannivå, modellert områder med modellert lavt gjennomsnittlig urannivå lavtUrannivaModellert
Middels urannivå områder med målt middels gjennomsnittlig urannivå middelsUranniva
Middels urannivå, modellert områder med modellert middels gjennomsnittlig urannivå middelsUrannivaModellert
Høyt urannivå områder med målt høyt gjennomsnittlig urannivå hoytUranniva
Høyt urannivå, modellert områder med modellert høyt gjennomsnittlig urannivå hoytUrannivaModellert
Meget høyt urannivå områder med målt svært høyt urannivå megetHoytUranniva
Meget høyt urannivå, modellert områder med modellert svært høyt urannivå megetHoytUrannivaModellert
Usikkert urannivå områder hvor det ikke er nok data til å statistisk bestemme urannivået usikkertUranniva
Verdi Navn Beskrivelse
Lavt urannivå områder med målt lavt gjennomsnittlig urannivå
Lavt urannivå, modellert områder med modellert lavt gjennomsnittlig urannivå
Middels urannivå områder med målt middels gjennomsnittlig urannivå
Middels urannivå, modellert områder med modellert middels gjennomsnittlig urannivå
Høyt urannivå områder med målt høyt gjennomsnittlig urannivå
Høyt urannivå, modellert områder med modellert høyt gjennomsnittlig urannivå
Meget høyt urannivå områder med målt svært høyt urannivå
Meget høyt urannivå, modellert områder med modellert svært høyt urannivå
Usikkert urannivå områder hvor det ikke er nok data til å statistisk bestemme urannivået
Name Description Code value
Lavt urannivå
Lavt urannivå, modellert
Middels urannivå
Middels urannivå, modellert
Høyt urannivå
Høyt urannivå, modellert
Meget høyt urannivå
Meget høyt urannivå, modellert
Usikkert urannivå

Vis UranAktsomhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1