Markslag

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: markslag defineres som areal som er relativt ensartet for jordbruk og skogproduksjon. AR5 er det klassifikasjonssystemet som brukes for markslag i dag. Det er AR5 som holdes oppdatert og som inngår som fagdatalag i felles kartbase (FKB). Markslaget ble opprinnelig kartlagt i forbindelse med Økonomisk Kartverk i tidsrommet 1960-1990. Produktet fra denne kartleggingen er senere digitalisert og kalles DMK (digitalt markslagskart). AR5 er avledet fra DMK

Viser treff 1 - 1 av 1

Markslag-4.0 fagområdestandard

markslag er et detaljert nasjonalt datagrunnlag for arealressurser, og er opprinnelig registrert som del av Økonomisk kartverk. Markslag er klassifisert etter standard klassifikasjonssystem i økonomisk kartverk (ØK) med seinere endringer. Det skal inneholde: • Geometrisk beskrivelse av grensene for markslagsfigurene (stedfesting med koordinater) • Egenskapsinformasjon for beskrivelse av markslaget (knyttet til representasjonspunktet i en flate/figur). • Egenskapsinformasjon for markslagsgrenser

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0

Tilbaketrukket

4.0