Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_E5AEFD68_BC86_47d0_BE8B_E28DB5E9B449;Markslag-4.0;markslag er et detaljert nasjonalt datagrunnlag for arealressurser, og er opprinnelig registrert som del av Økonomisk kartverk. Markslag er klassifisert etter standard klassifikasjonssystem i økonomisk kartverk (ØK) med seinere endringer. Det skal inneholde: • Geometrisk beskrivelse av grensene for markslagsfigurene (stedfesting med koordinater) • Egenskapsinformasjon for beskrivelse av markslaget (knyttet til representasjonspunktet i en flate/figur). • Egenskapsinformasjon for markslagsgrenser;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Markslag-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0