Adresse

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder

Viser treff 1 - 1 av 1

Adressepunkt-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser samt matrikkeladresser

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0

Erstattet

4.0