Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_EB429088_3ED1_4a36_A2FA_4155390CCAF7;Adressepunkt-4.0;spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser samt matrikkeladresser;fagområdestandard;4.0;Erstattet;Adressepunkt-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0 EAPK_8F5D2327_189D_4df6_AC7C_8ACC22E5F605;Adresse-4.5;spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser;fagområdestandard;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAPK_0891DDF6_AA6D_4162_A875_4952B4513E01;Adresse-4.6Utkast;2014-02-17 EO: Laget denne som kopi av 4.5, for videre revisjon.. test;fagområdestandard;4.6;Utkast;Adresse-4.6Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast