Adresse

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder

Viser treff 1 - 3 av 3

Adressepunkt-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser samt matrikkeladresser

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0

Erstattet

4.0


Adresse-4.5 fagområdestandard

spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5

Gyldig

4.5


Adresse-4.6Utkast fagområdestandard

2014-02-17 EO: Laget denne som kopi av 4.5, for videre revisjon.. test

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast

Utkast

4.6