Gvern-5.0 utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 5.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

GeolVerneverdigObj objekttype

areal eller punktregistrering som anses som verneverdig på grunn av sin unike geologiske historie, form eller innhold


GeolVerneverdigOmr objekttype

omtrentlig angitt areal som inneholder ett eller flere geologiske objekter som kan være verneverdig(e)