Barnehager

Kartverket Gyldig 20171201

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 2 av 2

Barnehage objekttype

objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet il barnehager


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.