Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D1E0A2D0_B4B0_496d_B92B_6E8EC189C95A;Hovedskjema Barnehager_20171201;;diagram;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_1DBFCEDF_8D3A_4924_BD97_3D083E4E9D7E;Realisering av datatyper;;diagram;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_BC3C425D_8120_4b19_A0BA_B7C83C47F5AF;Realisering av kodelister;;diagram;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_85CDDAA5_03F7_4079_BF1B_01FA0EAF0EF7;Pakkerealisering Barnehager_20171201;;diagram;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_9D55597A_7457_485a_A36B_78E6CC6D0335;Realisering fra SOSI-objekt;;diagram;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_57B66F52_62FD_442d_9B45_E6FB043966C8;Nye datatyper og kodelister;;diagram;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;Barnehage;objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet il barnehager;objekttype;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_AC983DDA_15DB_4442_8107_56FB2D71BAC5;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_1314CC37_7670_4179_86A2_292C514AE18E;Vegadresse;Identifisering av vegadresse;datatype;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_5CD422A5_BFCE_43b0_BAAA_9AF16C0092B9;Åpningstid;tidsrom barnehagen er åpen;datatype;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_763AD132_FA2C_4f59_AE58_2837C0A7F88D;Postadresse;unik identifikasjon av et postnummerområde i form av en kode eller et navn;datatype;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_85124593_C0CE_4154_B834_9413264372D7;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_BF31CF18_9855_4993_B435_0618A7F9E13C;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_D2A48C1A_C5E2_4425_887C_7F48E5EE9E64;Aldersgruppe;Aldersgruppe med avgrensning fra lavest til høyest tillatte alder;datatype;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_FBC28092_C61C_4bb1_A6EF_018C93BE30D1;Kontaktinformasjon;informasjon for å komme i kontakt med ansatte i barnehagen;datatype;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_19035061_212A_449a_950A_EEC66FE9057E;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_30E25F92_288D_4347_B261_A232CEB82843;Barnehagetype;informasjon om barnehagen er åpen, ordinær eller en familiebarnehage;kodeliste;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_68CE24FE_2CCA_4982_A36C_AD08DB90F9A4;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_B63B4E29_77AD_42d5_9C74_96BAA5D119A2;Eierforhold;eierforhold knyttet til et objekt;kodeliste;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_F863701B_A627_4144_8531_D2DE2296FB5D;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_1314CC37_7670_4179_86A2_292C514AE18E;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Vegadresse EAID_1314CC37_7670_4179_86A2_292C514AE18E;postnummer;firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed.;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Vegadresse EAID_1314CC37_7670_4179_86A2_292C514AE18E;poststed;navn på poststed i henhold til Postens egne lister ;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Vegadresse EAID_5CD422A5_BFCE_43b0_BAAA_9AF16C0092B9;åpningstidFra;tidspunkt barnehagen åpner;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Åpningstid EAID_5CD422A5_BFCE_43b0_BAAA_9AF16C0092B9;åpningstidTil;tidspunkt barnehagen stenger;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Åpningstid EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;posisjon;plassering av institusjon;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;nsrId;i nasjonalt skoleregister (NSR) har den enkelte enhet en egen NSR-id. ;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;barnehagenavn;navn på den enkelte barnehage i NSR;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;iDrift;viser om barnehagen er i drift eller ikke;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;barnehagetype;Organiseringsform for barnehage;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;organisasjonsnummer;"organisasjonsnummer i ""Foretaksregisteret""";egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;pedagogiskProfil;Angir om undervisning og aktiviteter er fundert på pedgogisk grunnlag eller trosretning ;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;aldersgruppe;alder fra og til for barn som kan gå i den aktuelle barnehagen;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;antallBarn;maksimalt antall barn som kan få plass i den aktuelle barnehagen;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;antallAnsatte;totalt antall ansatte i barnehagen;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;eierforhold;eierforhold knyttet til barnehagen;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;åpningstid;tidsrom barnehagen er åpen ;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;opprettetdato;dato barnehagen ble opprettet;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;kontaktinformasjon;informasjon for å komme i kontakt med ansatte i barnehagen;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;vegadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav";egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;postadresse;offisielle postadresse til barnehagen;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;kommunenavn;kommune som barnehagen befinner seg i;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;fylkesnavn;navn på fylke som barnehagen befinner seg i;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;fylkesnummer;fylke som barnehagen befinner seg i nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;lenkeHjemmeside;adresse til barnehagens nettsider;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_64048DAF_AB1B_45ac_9A24_A48E1F828F54;lenkeSøknadsskjema;adresse til søknadsskjema for å søke om opphold for barn i barnehagen;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_763AD132_FA2C_4f59_AE58_2837C0A7F88D;adressenavn;Gatenavn;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Postadresse EAID_763AD132_FA2C_4f59_AE58_2837C0A7F88D;postnummer;firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed.;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Postadresse EAID_763AD132_FA2C_4f59_AE58_2837C0A7F88D;poststed;navn på poststed i henhold til Postens egne lister ;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Postadresse EAID_85124593_C0CE_4154_B834_9413264372D7;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Identifikasjon EAID_85124593_C0CE_4154_B834_9413264372D7;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Identifikasjon EAID_85124593_C0CE_4154_B834_9413264372D7;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Identifikasjon EAID_AC983DDA_15DB_4442_8107_56FB2D71BAC5;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\GenerelleEgenskaper EAID_AC983DDA_15DB_4442_8107_56FB2D71BAC5;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\GenerelleEgenskaper EAID_AC983DDA_15DB_4442_8107_56FB2D71BAC5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\GenerelleEgenskaper EAID_AC983DDA_15DB_4442_8107_56FB2D71BAC5;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\GenerelleEgenskaper EAID_BF31CF18_9855_4993_B435_0618A7F9E13C;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Posisjonskvalitet EAID_BF31CF18_9855_4993_B435_0618A7F9E13C;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Posisjonskvalitet EAID_D2A48C1A_C5E2_4425_887C_7F48E5EE9E64;høyesteAlder;høyeste avgrensning av alder;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Aldersgruppe EAID_D2A48C1A_C5E2_4425_887C_7F48E5EE9E64;lavesteAlder;laveste avgrensning av alder;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Aldersgruppe EAID_FBC28092_C61C_4bb1_A6EF_018C93BE30D1;epostadresse;e-postadresse til kontaktperson;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Kontaktinformasjon EAID_FBC28092_C61C_4bb1_A6EF_018C93BE30D1;telefonnummer;telefonnummer til kontaktperson;egenskap;20171201;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Kontaktinformasjon