FKB-Vann-5.1

Geovekst Gyldig 5.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 5.1 baserer seg på de generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Vann/5.1

Viser treff 1 - 2 av 2

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Generelle elementer

Gyldig

1.0


Datatyper og kodelister pakke

datatyper og kodelister

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Datatyper og kodelister

Gyldig

1.0