Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_E5D06EBC_79C5_41eb_962A_12D5C28BFE49;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Generelle elementer EAPK_B2BDF10E_604D_47c2_99DA_289B93086F89;Datatyper og kodelister;datatyper og kodelister;pakke;1.0;Gyldig;Datatyper og kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Datatyper og kodelister EAID_B805577F_06C4_488d_8DA8_379A4D9E4EF9;Pakkerealisering;;diagram;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_E04AE4E8_73BE_410d_87B2_35FC71D70735;Oversiktsdiagram FKB-Vann-5.0;;diagram;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_94BC477A_65C4_4b83_9B5B_8D75D3D425DE;Hoveddiagram - Flateobjekter;;diagram;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_C5E96813_BA82_49f7_BB55_3BEBF047B361;Hoveddiagram - Flateavgrensninger;;diagram;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_377B3C25_6019_485d_A6B5_83C9EE6DCDE8;Hoveddiagram - Andre objekter;;diagram;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_1D8B314F_9039_4546_89A9_70540C937555;Realisering av objekttyper;;diagram;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_B384C836_6035_422c_9A80_8889C594E785;Arv av fellesegenskaper;;diagram;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_464693F1_D7AE_436f_8402_1C86033E5B2E;VannFiktivGrense;fiktiv delelinje for vannflater, delelinjetype spesifiseres på egenskapsnivå;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_4E10F9B6_1EDC_4137_9D7D_DC5C7D7F9357;KystkonturTekniskeAnlegg;angivelse av kystkontur der denne består av tekniske anlegg, definert som midlere høyvann;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_4EC1C93A_6AD4_40cf_AFB2_E97CC46BC714;Havflate;havområde som avgrenses av Kystkontur, VannFiktivGrense og KystkonturTekniskAnlegg;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_51660FE4_E747_4464_8006_3872DA0022BF;ElvBekk;mindre vannvei for rennende vann representert ved senterlinje;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_569E7376_60D8_4ab9_8A0E_EC0069BC0050;Innsjø;en ferskvannsflate som ikke er rennende vann;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_59852030_839D_44c2_945A_B4B641784186;Innsjøkant;konturlinje mellom land og innsjø Merknad: for innsjø som er oppdemt/regulert skal konturlinjen ligge i høydenivået for høyeste regulerte vannstand;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_8216861D_8A81_4519_AFBE_FBBB650E8A9B;SnøIsbre;"flate som er dekket med ""evigvarende"" snø eller isbre";objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_896C2BA2_01D8_4374_8578_E46E852B332A;Kanal;større menneskeskapt vannvei for rennende vann representert ved flate;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_9853459B_903A_4d96_8D9B_ECD1B4BEB318;Kanalkant;konturlinje mellom land og kanalflate;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_AE73096E_2E98_4345_AD3B_482DB2525EF4;KonnekteringVann;kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en fiktiv linje som skjøter sammen lenker der det er hull i beskrivelsen av vannforløp;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_B513E107_CEDF_473b_A993_0A9792C32BDD;Elvekant;konturlinje mellom land og elveflate;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_C1BE0D53_68EA_48b3_A513_46D05018F8EA;Elv;større vannvei for rennende vann representert ved flate;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_D30E844D_3E8C_4834_A2F4_41B5BA4875E8;SnøIsbreKant;grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_DE89340E_7DC1_4765_BC3E_AEDB92ADC1F9;VeggrøftÅpen;åpen drenering parallelt med veg;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_E81B03BE_6671_4a47_BF4F_4699520D108F;Skjær;generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_E9F7D9B9_3362_415e_81DA_E9433806951B;Kystkontur;grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje.;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_ED48D94D_7E2D_4cd8_9DB4_5CAD19065F3A;Flomløpkant;begrensningslinje for store markerte elveløp hvor det pga regulering eller andre årsaker bare en sjelden gang er vannføring;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_FEEC89BC_E2AC_4649_A725_73FF5BB62C16;KanalGrøft;mindre menneskeskapt vannvei for rennende vann representert ved senterlinje;objekttype;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1 EAID_464693F1_D7AE_436f_8402_1C86033E5B2E;vannSperretype;hjelpelinjetyper for å avgrense eller dele opp vannflater;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\VannFiktivGrense EAID_464693F1_D7AE_436f_8402_1C86033E5B2E;grense;avgrensning for fiktive hjelpelinjer;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\VannFiktivGrense EAID_4E10F9B6_1EDC_4137_9D7D_DC5C7D7F9357;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_4E10F9B6_1EDC_4137_9D7D_DC5C7D7F9357;kystkonstruksjonstype;angivelse av kystkonturens konstruksjon;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_4E10F9B6_1EDC_4137_9D7D_DC5C7D7F9357;kystreferanse;kystkonturens referansenivå;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_4E10F9B6_1EDC_4137_9D7D_DC5C7D7F9357;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_4E10F9B6_1EDC_4137_9D7D_DC5C7D7F9357;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_4EC1C93A_6AD4_40cf_AFB2_E97CC46BC714;område;objektets utstrekning;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Havflate EAID_4EC1C93A_6AD4_40cf_AFB2_E97CC46BC714;posisjon;objektets plassering;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Havflate EAID_4EC1C93A_6AD4_40cf_AFB2_E97CC46BC714;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Havflate EAID_51660FE4_E747_4464_8006_3872DA0022BF;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\ElvBekk EAID_51660FE4_E747_4464_8006_3872DA0022BF;vannBredde;grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger ;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\ElvBekk EAID_51660FE4_E747_4464_8006_3872DA0022BF;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten ;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\ElvBekk EAID_569E7376_60D8_4ab9_8A0E_EC0069BC0050;område;objektets utstrekning;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Innsjø EAID_569E7376_60D8_4ab9_8A0E_EC0069BC0050;posisjon;objektets posisjon;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Innsjø EAID_569E7376_60D8_4ab9_8A0E_EC0069BC0050;høyde;objektets vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate.;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Innsjø EAID_569E7376_60D8_4ab9_8A0E_EC0069BC0050;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Innsjø EAID_569E7376_60D8_4ab9_8A0E_EC0069BC0050;regulert;angir om innsjø er oppdemt/regulert;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Innsjø EAID_569E7376_60D8_4ab9_8A0E_EC0069BC0050;eksternpeker;peker til eksternt system som inneholder mer informasjon om objekttypen;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Innsjø EAID_59852030_839D_44c2_945A_B4B641784186;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Innsjøkant EAID_59852030_839D_44c2_945A_B4B641784186;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Innsjøkant EAID_59852030_839D_44c2_945A_B4B641784186;høyde;kurvas vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate.;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Innsjøkant EAID_8216861D_8A81_4519_AFBE_FBBB650E8A9B;område;objektets utstrekning;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\SnøIsbre EAID_8216861D_8A81_4519_AFBE_FBBB650E8A9B;posisjon;objektets plassering;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\SnøIsbre EAID_896C2BA2_01D8_4374_8578_E46E852B332A;posisjon;objektets plassering ;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Kanal EAID_896C2BA2_01D8_4374_8578_E46E852B332A;område;objektets utstrekning;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Kanal EAID_896C2BA2_01D8_4374_8578_E46E852B332A;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten ;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Kanal EAID_896C2BA2_01D8_4374_8578_E46E852B332A;vannBredde;grov klassifisering av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger ;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Kanal EAID_9853459B_903A_4d96_8D9B_ECD1B4BEB318;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Kanalkant EAID_9853459B_903A_4d96_8D9B_ECD1B4BEB318;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten ;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Kanalkant EAID_AE73096E_2E98_4345_AD3B_482DB2525EF4;senterlinje;fiktiv linje som skjøter sammen lenker der det er hull i beskrivelsen av vannforløp;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\KonnekteringVann EAID_AE73096E_2E98_4345_AD3B_482DB2525EF4;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\KonnekteringVann EAID_B513E107_CEDF_473b_A993_0A9792C32BDD;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Elvekant EAID_B513E107_CEDF_473b_A993_0A9792C32BDD;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Elvekant EAID_C1BE0D53_68EA_48b3_A513_46D05018F8EA;posisjon;objektets plassering ;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Elv EAID_C1BE0D53_68EA_48b3_A513_46D05018F8EA;område;objektets utstrekning;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Elv EAID_C1BE0D53_68EA_48b3_A513_46D05018F8EA;vannBredde;grov klassifisering av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Elv EAID_C1BE0D53_68EA_48b3_A513_46D05018F8EA;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Elv EAID_D30E844D_3E8C_4834_A2F4_41B5BA4875E8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\SnøIsbreKant EAID_DE89340E_7DC1_4765_BC3E_AEDB92ADC1F9;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\VeggrøftÅpen EAID_E81B03BE_6671_4a47_BF4F_4699520D108F;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Skjær EAID_E81B03BE_6671_4a47_BF4F_4699520D108F;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Skjær EAID_E9F7D9B9_3362_415e_81DA_E9433806951B;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Kystkontur EAID_E9F7D9B9_3362_415e_81DA_E9433806951B;kystreferanse;kystkonturens referansenivå;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Kystkontur EAID_E9F7D9B9_3362_415e_81DA_E9433806951B;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Kystkontur EAID_E9F7D9B9_3362_415e_81DA_E9433806951B;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Kystkontur EAID_ED48D94D_7E2D_4cd8_9DB4_5CAD19065F3A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\Flomløpkant EAID_FEEC89BC_E2AC_4649_A725_73FF5BB62C16;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\KanalGrøft EAID_FEEC89BC_E2AC_4649_A725_73FF5BB62C16;vannBredde;grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger ;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\KanalGrøft EAID_FEEC89BC_E2AC_4649_A725_73FF5BB62C16;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten ;egenskap;5.1;Gyldig;FKB-Vann-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.1\KanalGrøft