Datatyper og kodelister

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: datatyper og kodelister

Viser treff 1 - 5 av 5


VannBredde kodeliste

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger


Kystkonstruksjonstype kodeliste

angivelse av kystkonturens konstruksjon


Kystreferanse kodeliste

kystkonturens referansenivå


VannSperretype kodeliste

inndeling av hjelpelinjer for avgrensning og oppdeling av vannflater