Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse

Havforskningsinstituttet Gyldig 20201201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Datasettet viser artsmangfold, antall individer og biomasse fra bunnprøver.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoProverArtsdata/20201201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A60A809D_5473_40bc_82A5_C4D9724B0E7A

Viser treff 1 - 1 av 1

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based