Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse

Havforskningsinstituttet Gyldig 20201201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Datasettet viser artsmangfold, antall individer og biomasse fra bunnprøver.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoProverArtsdata/20201201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A60A809D_5473_40bc_82A5_C4D9724B0E7A