Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse

Havforskningsinstituttet Gyldig 20201201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Datasettet viser artsmangfold, antall individer og biomasse fra bunnprøver.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoProverArtsdata/20201201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A60A809D_5473_40bc_82A5_C4D9724B0E7A

Viser treff 1 - 2 av 2

Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen