Bygg

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Bygning" beskriver bygninger med tilhørende objekter og egenskaper som er registrert f.eks i matrikkelen og FKB til bruk i informasjonssystemer

Viser treff 1 - 1 av 1

Bygg-4.5 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter beskrivelse av bygninger (etter matrikkellovens definisjon) og andre bygninger, beskrivende bygningslinjer samt bygningsvedheng. Bygninger omfatter alle menneskeskapte installasjoner som er registrert i matrikkelen og også mindre bygninger (<15m²) som i henhold til føringsinstruks ikke trenger å være registrert i matrikkelen. Bygninger registrert i matrikkelen er alltid registrert med et eget bygningsnummer og bygningstype. Bygningsmessige anlegg (herunder tekniske anlegg) som ikke er relatert til en bygning, er spesifisert i "Bygningsmessige anlegg"

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5

Gyldig

4.5