Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_72FDCF86_0D88_4d52_9EC3_D5B632CBED68;Bygg-4.0;bygninger er sammensatt av en eller flere bygningsenheter. Denne standarden beskriver bygningsenheten, og ikke relasjonen mellom bygningen og de respektive bygningsenheter. Disse relasjonene kan kun leses ut fra de geometriske representasjonene. Derimot er relasjonen mellom bygningsenheter og SEFRAK-bygg ivaretatt;fagområdestandard;4.0;Erstattet;Bygg-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0 EAPK_144FC5B4_4758_497e_9C66_EFC1E5A77057;Bygg-4.5;"spesifikasjonen omfatter beskrivelse av bygninger (etter matrikkellovens definisjon) og andre bygninger, beskrivende bygningslinjer samt bygningsvedheng. Bygninger omfatter alle menneskeskapte installasjoner som er registrert i matrikkelen og også mindre bygninger (<15m²) som i henhold til føringsinstruks ikke trenger å være registrert i matrikkelen. Bygninger registrert i matrikkelen er alltid registrert med et eget bygningsnummer og bygningstype. Bygningsmessige anlegg (herunder tekniske anlegg) som ikke er relatert til en bygning, er spesifisert i ""Bygningsmessige anlegg""";fagområdestandard;4.5;Gyldig;Bygg-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5 EAPK_9FD29EC8_B992_477d_BD12_5903033CBC5F;Bygg-4.6Utkast;2014-02-17 EO: Laget denne som kopi av 4.5-versjonen. ;pakke;4.6;Utkast;Bygg-4.6;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6Utkast