Bygg-4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter beskrivelse av bygninger (etter matrikkellovens definisjon) og andre bygninger, beskrivende bygningslinjer samt bygningsvedheng. Bygninger omfatter alle menneskeskapte installasjoner som er registrert i matrikkelen og også mindre bygninger (<15m²) som i henhold til føringsinstruks ikke trenger å være registrert i matrikkelen. Bygninger registrert i matrikkelen er alltid registrert med et eget bygningsnummer og bygningstype. Bygningsmessige anlegg (herunder tekniske anlegg) som ikke er relatert til en bygning, er spesifisert i "Bygningsmessige anlegg"

Viser treff 1 - 7 av 7

BeskrivendeBygningslinjer pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5\BeskrivendeBygningslinjer

Gyldig

4.5


Bygningsavgrensning pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5\Bygningsavgrensning

Gyldig

4.5


Bygningspunkt pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5\Bygningspunkt

Gyldig

4.5


Bygningsvedheng pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5\Bygningsvedheng

Gyldig

4.5


Takoverbygg pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5\Takoverbygg

Gyldig

4.5