Elvenett

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Applikasjonsskjema for Elvenett

Navnerom: http://localhost/skjema/SOSI/produktspesifikasjon/Elvenett/1.0

Viser treff 1 - 1 av 1

Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.