Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_066F7829_7742_4f99_B0E3_7BC9A62B731C;Hoveddiagram Elvenett;;diagram;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_385E1FD3_4370_4c38_BEB0_94BCFF7B445E;Pakkeavhengighet Elvenett-1.0;;diagram;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_D982B201_6762_4ba9_9C5C_4C99F019E418;Realisering;;diagram;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_99046F2F_DDA4_4e50_BEDD_0D488EFB3CB2;Kodelister og datatyper;;diagram;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_CF8261A5_358C_4f1a_88CA_EC263DD7A57B;Elvenett;;diagram;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_C2125558_A62B_44ec_8851_4B4972476EFE;Regine Ruter;;diagram;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_563E922C_D5A1_4a1f_A1BA_AA2E951D3522;Elvenett Ruter;;diagram;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_098F32FE_0383_4edd_B6BD_6774A8ECC604;Sideelv;Alle sideelver til hovedelv;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_19207B79_3C1D_48ce_B4C6_96C323CC254F;HovedelvIgrensefelt;De elver som renner ut av Norge og som er identifisert i Regine.;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_4064A935_3F11_42bf_8A88_FFE83361BBF4;RegToppRuteP;Toppunkt for alle elveruter som er identifisert i Regine;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;ElvenettL;Elvenettverk. Elver og midtlinjer av innsjøer og elvepolygoner fra Norge 50.000 er knyttet sammen i et netverk med digitaliseringsretning mot utløp.;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_5F11680D_F082_4b39_876D_231D8137D85D;InnsjøMidtlinje;Midtlinje i en innsjø;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_719177C3_D640_4137_9FF7_0E7CAB9119F4;Elveutløp;Fra SOSI Vann 4.0. I sosi mangler egenskaper for denne objtypen. Utløpspunket for alle elver i hav eller i utland for de som drenerer ut av landet.;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_7640556E_0136_4ee0_B1E6_488CE6FB08EC;RegineSideelv;Alle identifiserte sideelver i Regine.;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_7BD333F6_E465_4306_8444_EAE3468D0EE9;HovedelvIvassdragsOmr;Hovedelv i et vassdragsområde. VassdragsNr er vassdragsområdeNr. Z;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_7FA35FBD_A38B_445d_A828_58FF4500830B;Hovedelv;Alle elver som har utløp i hav;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_82CA1D55_4A4E_41fd_8C5D_BF987CC3CC62;ElvetoppPunkt;Toppunkt for elv;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_86C09F64_4681_44c8_A4A2_6F91BD0E0F04;ElvBekk;Fra SOSI Vann 4.0;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_9039FE2B_E8FB_4a58_B7B5_B13E5F5D40A3;HovedelvIkystfelt;De elver langs kysten som er indelt i Regine, men ikke er hovedelv i vassdragsområde.;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_92A1A40C_29C7_49e8_AB94_F819BD141438;ElvelinjeFiktiv;Elv som ikke er synlig i N50 Kartdata;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_B1D74B4A_D52B_45ab_A620_1F0DCE0B9815;Vassdragsnivellement;NVEs vassdragnivellement;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_BFA9A1B9_8F8C_4e54_9AB2_BD1305731E33;ElvenettR;Elvenettverk. Elver og midtlinjer av innsjøer og elvepolygoner fra Norge 50.000 er knyttet sammen i et netverk med digitaliseringsretning mot utløp.;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_C03AFE8A_09BF_4e47_896D_A243A58E7E0B;RegineElvetoppPunkt;Toppunkt for elv;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_C3D55926_CA90_4445_A519_E19679440BF2;ToppRuteP;Toppunkt for alle elveruter;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_DFA46F3D_A933_486b_9DE0_0A5FC94D6C87;ElvUtlopP;Fra SOSI Vann 4.0. I sosi mangler egenskaper for denne objtypen. Utløpspunket for alle elver i hav eller i utland for de som drenerer ut av landet.;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_E45CC5CC_F5EC_416b_8242_2C174AFFF77E;InnsjøMidtlinjeReg;InnsjøMidtlinje i et reguleringsmagasin;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_E83EBCD3_2980_4d17_9ECB_45C7C82625CC;ElvBekkRegulert;ElvBekk uregulert, nå neddemt i et reguleringsmagasin;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_F01C339D_8704_4f5c_996B_4A9B32F2EEC9;RegElvenettR;Elveruter for de elver som er grunnlag for inndeling i Regine og har egne vassdragsNr. Dette er et utvalg av ElveruteR, men rutens id er her vnrNfelt.;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_FA20F324_C200_49c7_931B_540955B28FEB;ElvBekkMidtlinje;Brukes i nedlast. Midtlinje av ElvBekk som flate.;objekttype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_AF294D1E_DB37_4e7b_B6CB_54E8CC88E4BE;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_0CDF5FDF_3992_40f8_A265_97CE63313A55;ElvUtlopTypeKode_NVE;Kodeliste for elvutløpskode;kodeliste;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_CDACE8B6_9ED4_464b_9C44_C75B7D605C37;Land_NVE;Kodeliste for Land;kodeliste;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett EAID_098F32FE_0383_4edd_B6BD_6774A8ECC604;linje;Alle sideelver til hovedelv;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Sideelv EAID_19207B79_3C1D_48ce_B4C6_96C323CC254F;linje;De elver som renner ut av Norge og som er identifisert i Regine.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\HovedelvIgrensefelt EAID_4064A935_3F11_42bf_8A88_FFE83361BBF4;høyde;Høyde over havet i meter;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegToppRuteP EAID_4064A935_3F11_42bf_8A88_FFE83361BBF4;identifikasjon;Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegToppRuteP EAID_4064A935_3F11_42bf_8A88_FFE83361BBF4;nedbørfeltVassdragsNr;Vassdragsnummer til nedbørfeltet til elva;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegToppRuteP EAID_4064A935_3F11_42bf_8A88_FFE83361BBF4;objekttype;Objekttype iht. SOSI objektkatalog.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegToppRuteP EAID_4064A935_3F11_42bf_8A88_FFE83361BBF4;vassdragsområde;Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 );egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegToppRuteP EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;andelQNormal6190;Andel midlere normal vannføring i prosent i forhold til før vannkraftreguleringen av elva.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;andelQNormalKlassifisert;Klassifikasjon av andel midlere normal vannføring i forhold til før vannkraftreguleringen av elva ;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;datafangstdato;IHHT SOSI;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;elvelengde;Elvelengde (meter);egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;elvenavn;Navn på elv;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;elveNavnHierarki;Elvenavnhierarki med tilhørende nedbørfelt/kystfelt eller vassdragsområde;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;elveordenStrahler;Strahler nummer er et numerisk mål på elvenettverkets kompleksitet;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;elvID;Unik identifikasjon på elver og sideelver;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;grenseelv;Elvestrekningen er en grenseelv mellom 2 land (1);egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;identifikasjon;Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;land1;Landet elvestreknnigen ligger i;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;land2;Landet på den andre siden av en grenseelv;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;nedbørfeltVassdragsNr;Vassdragsnummer til nedbørfeltet til elva;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;objekttype;Objekttype iht. SOSI objektkatalog.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;oppdateringsdato;IHHT SOSI;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;regineEnhetAreal;Areal av Regine enheten elvestrekningen ligger i;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;regulert;"regulert = 1; elvestreknigen har endret normalvannføring, har sesongvariasjoner eller er i et magasin grunnet vannkraftregulering";egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;skaarsversjon;Kilden til elvenettet er N50 Kartdata fra dette året.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;strekningLnr;Unik id. på elvestrekning;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;vassdragsNr;Unik ID for Regines minsteenheten som elvestreningen ligger i.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;vassdragsområde;Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 );egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_45C204E9_6D9F_4202_9E52_671B21024A8D;vatnLnr;Unik ID på innsjø som fortløpende løpenummer i henhold til NVEs Innsjøregister.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettL EAID_5F11680D_F082_4b39_876D_231D8137D85D;linje;Midtlinje i en innsjø;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\InnsjøMidtlinje EAID_719177C3_D640_4137_9FF7_0E7CAB9119F4;posisjon;Fra SOSI Vann 4.0. I sosi mangler egenskaper for denne objtypen. Utløpspunket for alle elver i hav eller i utland for de som drenerer ut av landet.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Elveutløp EAID_7640556E_0136_4ee0_B1E6_488CE6FB08EC;linje;Alle identifiserte sideelver i Regine.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegineSideelv EAID_7BD333F6_E465_4306_8444_EAE3468D0EE9;linje;Hovedelv i et vassdragsområde. VassdragsNr er vassdragsområdeNr. Z ;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\HovedelvIvassdragsOmr EAID_7FA35FBD_A38B_445d_A828_58FF4500830B;linje;Alle elver som har utløp i hav;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Hovedelv EAID_82CA1D55_4A4E_41fd_8C5D_BF987CC3CC62;posisjon;Toppunkt for elv;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvetoppPunkt EAID_86C09F64_4681_44c8_A4A2_6F91BD0E0F04;linje;Fra SOSI Vann 4.0;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvBekk EAID_9039FE2B_E8FB_4a58_B7B5_B13E5F5D40A3;linje;De elver langs kysten som er indelt i Regine, men ikke er hovedelv i vassdragsområde.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\HovedelvIkystfelt EAID_92A1A40C_29C7_49e8_AB94_F819BD141438;linje;Elv som ikke er synlig i N50 Kartdata;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvelinjeFiktiv EAID_AF294D1E_DB37_4e7b_B6CB_54E8CC88E4BE;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Identifikasjon EAID_AF294D1E_DB37_4e7b_B6CB_54E8CC88E4BE;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Identifikasjon EAID_B1D74B4A_D52B_45ab_A620_1F0DCE0B9815;elvenavn;Navn på elv;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Vassdragsnivellement EAID_B1D74B4A_D52B_45ab_A620_1F0DCE0B9815;identifikasjon;Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Vassdragsnivellement EAID_B1D74B4A_D52B_45ab_A620_1F0DCE0B9815;linje;NVEs vassdragnivellement ;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Vassdragsnivellement EAID_B1D74B4A_D52B_45ab_A620_1F0DCE0B9815;objekttype;Objekttype iht. SOSI objektkatalog.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Vassdragsnivellement EAID_B1D74B4A_D52B_45ab_A620_1F0DCE0B9815;plansje;Vassdragsnivellementets plansje;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Vassdragsnivellement EAID_B1D74B4A_D52B_45ab_A620_1F0DCE0B9815;plansjeLnr;Vassdragsnivellementets plansjenummer;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Vassdragsnivellement EAID_B1D74B4A_D52B_45ab_A620_1F0DCE0B9815;publisertÅr;Publikasjonsår;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Vassdragsnivellement EAID_B1D74B4A_D52B_45ab_A620_1F0DCE0B9815;vannstandDato;Vannstandsdato;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Vassdragsnivellement EAID_B1D74B4A_D52B_45ab_A620_1F0DCE0B9815;vassdragsområde;Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 );egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\Vassdragsnivellement EAID_BFA9A1B9_8F8C_4e54_9AB2_BD1305731E33;elvelengde;Elvelengde (meter);egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettR EAID_BFA9A1B9_8F8C_4e54_9AB2_BD1305731E33;elvenavn;Navn på elv;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettR EAID_BFA9A1B9_8F8C_4e54_9AB2_BD1305731E33;elvID;Unik identifikasjon på elver og sideelver;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettR EAID_BFA9A1B9_8F8C_4e54_9AB2_BD1305731E33;identifikasjon;Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettR EAID_BFA9A1B9_8F8C_4e54_9AB2_BD1305731E33;nedbørfeltArealKm2;Areal av nedbørfeltet til elva.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettR EAID_BFA9A1B9_8F8C_4e54_9AB2_BD1305731E33;nedbørfeltVassdragsNr;Vassdragsnummer til nedbørfeltet til elva;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettR EAID_BFA9A1B9_8F8C_4e54_9AB2_BD1305731E33;objekttype;Objekttype iht. SOSI objektkatalog.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettR EAID_BFA9A1B9_8F8C_4e54_9AB2_BD1305731E33;vassdragsområde;Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 );egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvenettR EAID_C03AFE8A_09BF_4e47_896D_A243A58E7E0B;posisjon;Toppunkt for elv;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegineElvetoppPunkt EAID_C3D55926_CA90_4445_A519_E19679440BF2;elvID;Unik identifikasjon på elver og sideelver;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ToppRuteP EAID_C3D55926_CA90_4445_A519_E19679440BF2;høyde;Høyde over havet i meter;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ToppRuteP EAID_C3D55926_CA90_4445_A519_E19679440BF2;identifikasjon;Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ToppRuteP EAID_C3D55926_CA90_4445_A519_E19679440BF2;nedbørfeltVassdragsNr;Vassdragsnummer til nedbørfeltet til elva;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ToppRuteP EAID_C3D55926_CA90_4445_A519_E19679440BF2;objekttype;Objekttype iht. SOSI objektkatalog.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ToppRuteP EAID_C3D55926_CA90_4445_A519_E19679440BF2;vassdragsområde;Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 );egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ToppRuteP EAID_DFA46F3D_A933_486b_9DE0_0A5FC94D6C87;elvID;Unik identifikasjon på elver og sideelver;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvUtlopP EAID_DFA46F3D_A933_486b_9DE0_0A5FC94D6C87;identifikasjon;Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvUtlopP EAID_DFA46F3D_A933_486b_9DE0_0A5FC94D6C87;nedbørfeltArealKm2;Areal av nedbørfeltet til elva.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvUtlopP EAID_DFA46F3D_A933_486b_9DE0_0A5FC94D6C87;nedbørfeltVassdragsNr;Vassdragsnummer til nedbørfeltet til elva;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvUtlopP EAID_DFA46F3D_A933_486b_9DE0_0A5FC94D6C87;objekttype;Objekttype iht. SOSI objektkatalog.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvUtlopP EAID_DFA46F3D_A933_486b_9DE0_0A5FC94D6C87;qNormal6190m3s;Normalavrenning for normalperioden 1961-1990.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvUtlopP EAID_DFA46F3D_A933_486b_9DE0_0A5FC94D6C87;utløpid;Unik identifikasjon på utløp;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvUtlopP EAID_DFA46F3D_A933_486b_9DE0_0A5FC94D6C87;vassdragsområde;Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 );egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvUtlopP EAID_E45CC5CC_F5EC_416b_8242_2C174AFFF77E;linje;InnsjøMidtlinje i et reguleringsmagasin;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\InnsjøMidtlinjeReg EAID_E83EBCD3_2980_4d17_9ECB_45C7C82625CC;linje;ElvBekk uregulert, nå neddemt i et reguleringsmagasin;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvBekkRegulert EAID_F01C339D_8704_4f5c_996B_4A9B32F2EEC9;elvelengde;Elvelengde (meter).;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegElvenettR EAID_F01C339D_8704_4f5c_996B_4A9B32F2EEC9;elvenavn;Navnet på hovedvannstrengen, definert i ELVIS.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegElvenettR EAID_F01C339D_8704_4f5c_996B_4A9B32F2EEC9;identifikasjon;Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegElvenettR EAID_F01C339D_8704_4f5c_996B_4A9B32F2EEC9;nedbørfeltareal;Areal av nedbørfeltet til elva.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegElvenettR EAID_F01C339D_8704_4f5c_996B_4A9B32F2EEC9;nedbørfeltVassdragsNr;Vassdragsnummer for nedbørfeltet til elva;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegElvenettR EAID_F01C339D_8704_4f5c_996B_4A9B32F2EEC9;nivå;Angir nivå i Regines hierarki. ;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegElvenettR EAID_F01C339D_8704_4f5c_996B_4A9B32F2EEC9;objekttype;Objekttype iht. SOSI objektkatalog.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegElvenettR EAID_F01C339D_8704_4f5c_996B_4A9B32F2EEC9;vassdragsområde;Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 );egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\RegElvenettR EAID_FA20F324_C200_49c7_931B_540955B28FEB;linje;Brukes i nedlast. Midtlinje av ElvBekk som flate.;egenskap;4.6;Utkast;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett\ElvBekkMidtlinje