Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0

Miljødirektoratet Foreslått 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0_Utkast