Kodelister og datatyper

diagram

Miljødirektoratet Foreslått

Kodelister og datatyper