Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0

Miljødirektoratet Foreslått 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0_Utkast

Viser treff 1 - 2 av 2

Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Utvalgskriterium datatype

Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).