Utvalgskriterium UTVALGSKRITERIUM

datatype

Miljødirektoratet Foreslått

Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ingenStatus JaNei (kodeliste) 0..1
nærTruet JaNei (kodeliste) 0..1
seBeskrivelseNaturtype JaNei (kodeliste) 0..1
sentralØkosystemFunksjon JaNei (kodeliste) 0..1
spesieltDårligKartlagt JaNei (kodeliste) 0..1
truet JaNei (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
INGEN_STATUS JaNei 0..1
NÆR_TRUET JaNei 0..1
SE_BESKR_NATURTYPE JaNei 0..1
SENTRAL_ØKOL_FUNK JaNei 0..1
SPES_DÅRLIG_KARTL JaNei 0..1
TRUET JaNei 0..1
Name Type English Description
ingenStatus JaNei
nærTruet JaNei
seBeskrivelseNaturtype JaNei
sentralØkosystemFunksjon JaNei
spesieltDårligKartlagt JaNei
truet JaNei

Vis Utvalgskriterium i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1