Tørr Innsjø/Elv

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5


TørrInnsjøkant objekttype

avgrensningslinje for tørrInnsjø Merknad: Vannkanten når innsjøen har normal vannstand) -- Definition -- Demarkation line between dry lake and land.


TørrElvekant objekttype

avgrensningslinje for tørr elv Merknad: Vannkanten når elva har normal vannstand -- Definition -- Demarkation line between dry river and land.


TørrInnsjø objekttype

periodevis tørr innsjø -- Definition -- Periodically dry lake.


TørrElv objekttype

periodevis tørr elv -- Definition -- Periodically dry river.