TørrInnsjøkant DryLakeEdge

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

avgrensningslinje for tørrInnsjø Merknad: Vannkanten når innsjøen har normal vannstand)
Demarkation line between dry lake and land.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis TørrInnsjøkant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon TørrInnsjø 0..* avgrensning TørrInnsjøkant 0..*