Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_ADB3575F_FB08_4a17_AF00_35E067A7BC38;modell;;diagram;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0 EAID_65FA3C6D_6555_4f82_A917_651C97F60E46;TørrInnsjøkant;avgrensningslinje for tørrInnsjø Merknad: Vannkanten når innsjøen har normal vannstand) -- Definition -- Demarkation line between dry lake and land.;objekttype;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv EAID_BAD1CFED_5CAE_44ff_AD45_036B7B560D99;TørrElvekant;avgrensningslinje for tørr elv Merknad: Vannkanten når elva har normal vannstand -- Definition -- Demarkation line between dry river and land.;objekttype;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv EAID_CB3E5C6D_9E07_49bd_9242_A0EAC6E37297;TørrInnsjø;periodevis tørr innsjø -- Definition -- Periodically dry lake.;objekttype;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv EAID_FD17DD97_4D52_4e9e_B53E_7E4C15B8CC7F;TørrElv;periodevis tørr elv -- Definition -- Periodically dry river.;objekttype;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv EAID_65FA3C6D_6555_4f82_A917_651C97F60E46;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv\TørrInnsjøkant EAID_BAD1CFED_5CAE_44ff_AD45_036B7B560D99;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv\TørrElvekant EAID_CB3E5C6D_9E07_49bd_9242_A0EAC6E37297;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv\TørrInnsjø EAID_CB3E5C6D_9E07_49bd_9242_A0EAC6E37297;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv\TørrInnsjø EAID_FD17DD97_4D52_4e9e_B53E_7E4C15B8CC7F;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv\TørrElv EAID_FD17DD97_4D52_4e9e_B53E_7E4C15B8CC7F;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv\TørrElv