FKB-Vann

Geovekst Foreslått 4.61

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 4.6 baserer seg på generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Vann/4.61

Viser treff 1 - 4 av 4

Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Generelle konsepter

Foreslått

1.0


Kyst pakke

Inneholder elementer fra SOSI Kyst og sjø 4.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst

Foreslått

4.61Vann pakke

Inneholder elementer fra SOSI Vann 4.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Vann

Foreslått

4.61