Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_D7346C9E_C902_4ead_A08C_DA9524FA6C69;Kyst;Inneholder elementer fra SOSI Kyst og sjø 4.0;pakke;4.61;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst EAPK_277EEBA8_E687_4031_A334_EFE25A5CAA3C;Vann;Inneholder elementer fra SOSI Vann 4.0;pakke;4.61;Foreslått;Vann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Vann EAPK_213C5562_B453_42a7_A14A_FFD4F8469430;Generelle konsepter;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6;pakke;1.0;Foreslått;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Generelle konsepter EAID_3A434790_F0E4_4783_9B9E_1BA1C56A9BCF;Pakkerealisering;;diagram;4.61;Foreslått;FKB-Vann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann