FKB-AR5

Geovekst Foreslått 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av arealressursdatasettet FKB-AR5. FKB-AR5 versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Arealressurs versjon 4.0

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Ar5/4.6

Viser treff 1 - 1 av 1

Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5\Generelle konsepter

Foreslått

1.0