FKB-AR5

Geovekst Foreslått 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av arealressursdatasettet FKB-AR5. FKB-AR5 versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Arealressurs versjon 4.0

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Ar5/4.6

Viser treff 1 - 3 av 3

ArealressursGrense objekttype

avgrensing for en eller to arealressursflater


ArealressursFlate objekttype

et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem


ArealressursGrenseFiktiv objekttype

avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier