Reguleringer

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Regulereringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes.