Forurenset Grunn

Miljødirektoratet Foreslått 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/tull

Viser treff 1 - 4 av 4


ForurensetGrunnFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


ForurensetGrunnGrense objekttype

avgrensning av forurenset grunn