Eiendomsinformasjon

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Eiendomsinformasjon" omhandler informasjon etter Matrikkelloven. For ytterligere informasjon henvises til lov, forskrift og spesifikasjoner for Matrikkelsystemet. Mer informasjon finnes på http://www.statkart.no

Viser treff 1 - 1 av 1

Eiendomsinformasjon-4.0 fagområdestandard

eiendomsinformasjon omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive matrikkelenhetsdelen i Matrikkelen. Det omfatter egenskaper ved de ulike matrikkelenhetstypene, og grenseforløp (teiggrenser og teiggrensepunkt)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0

Erstattet

4.0