Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_B9291267_5923_4926_90A5_6FAA5A3F21E8;Eiendomsinformasjon-4.0;eiendomsinformasjon omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive matrikkelenhetsdelen i Matrikkelen. Det omfatter egenskaper ved de ulike matrikkelenhetstypene, og grenseforløp (teiggrenser og teiggrensepunkt);fagområdestandard;4.0;Erstattet;Eiendomsinformasjon-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0 EAPK_8D26D213_170D_4b46_8532_E7464C4B7CC1;Eiendomsinformasjon-4.5;eiendomsinformasjon omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive matrikkelenhetsdelen i Matrikkelen. Det omfatter egenskaper ved de ulike matrikkelenhetstypene, og grenseforløp (teiggrenser og teiggrensepunkt). I tillegg omfatter Eiendomsinformasjon i dag objekttyper som utveksles mellom matrikkelsystemet og andre sentrale databaser, f.eks juridisk og fysisk person;fagområdestandard;4.5;Tilbaketrukket;Eiendomsinformasjon-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5