Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230901

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen, og viser antall observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MarintSoppelVideotransekt/20230901

Viser treff 1 - 1 av 1

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based