Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230901

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen, og viser antall observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MarintSoppelVideotransekt/20230901