IndeksMineral IndexMineral

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

mineral som benyttes til å kjennetegne soner med ulik grad av bergartsomdannelse (metamorfose) Merknad: Gjengis med initialer til mineral(er), Flere initialer sammen, skilt med komma, som for eksempel Ky,Sil.
mineral used to characterise zones with a different degree of rock conversion (metamorphism) Note: Rendered as the initials of the mineral(s); several initials together, comma-separated, for example Ky,Sil. Note: Rendered as the initials of the mineral(s); several initials together, comma-separated, for example Ky,Sil.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Albitt Ab
Almandin Alm
Andalusitt And
Biotitt Bi
Cordieritt Co
Clinopyroksen Cps
Diopsid Di
Granat Gnt
Hypersten Hy
Kalifeltspat Kfs
Kyanitt Ky
Ortopyroksen Opx
Pyroksen Px
Pyrop Py
Sillimanitt Sil
Staurolitt St
Verdi Navn Beskrivelse
Albitt
Almandin
Andalusitt
Biotitt
Cordieritt
Clinopyroksen
Diopsid
Granat
Hypersten
Kalifeltspat
Kyanitt
Ortopyroksen
Pyroksen
Pyrop
Sillimanitt
Staurolitt
Name Type Description Code value
Albite <undefined> Albite
Almandine <undefined> Almandine
Andalusite <undefined> Andalusite
Biotite <undefined> Biotite
Cordierite <undefined> Cordierite
Clinopyroxsene <undefined> Clinopyroxsene
Diopside <undefined> Diopside
Garnet <undefined> Garnet
Hypersthene <undefined> Hypersthene
Potassium feldspar <undefined> Potassium feldspar
Kyanite <undefined> Kyanite
Orthopyroxene <undefined> Orthopyroxene
Pyroxene <undefined> Pyroxene
Pyrope <undefined> Pyrope
Sillimanite <undefined> Sillimanite
Staurolite <undefined> Staurolite

Vis IndeksMineral i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1