Modellert MODELLERT

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

angir om en naturtype er modellert og verifisert
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Modellert og verifisert naturtypen er modellert og verifisert 1
Modellert, ikke verifisert naturtypen er modellert men ikke verifisert 2
Nei nei er default verdi 9
Verdi Navn Beskrivelse
Modellert og verifisert naturtypen er modellert og verifisert
Modellert, ikke verifisert naturtypen er modellert men ikke verifisert
Nei nei er default verdi
Name Type Description Code value
Modellert og verifisert <undefined>
Modellert, ikke verifisert <undefined>
Nei <undefined>

Vis Modellert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1