NVEFellesegenskaperFlom

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til profiler
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
statusDato Dato for offisiell status . Date 1..1
statusKartlegging objektets tilstand Kode for status, aktuell(1), til ny vurdering(2), erstattet av ny(3) fjernet (4) StatusKartlegging (kodeliste) 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
FlomsoneID
flomsoneID flomsonekartprosjektets ID nr CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FLOMSONEID CharacterString 12 1..1
STATUSDATO Date 1..1
StatusKartlegging 1..1
OPPHAV CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
flomsoneID CharacterString
statusDato Date
statusKartlegging StatusKartlegging
opphav CharacterString

Vis NVEFellesegenskaperFlom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 1 ..1
StatusKartlegging 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype NVEFellesegenskaperFlom supertype FlomsoneID
arv subtype NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde supertype NVEFellesegenskaperFlom